01.06.2015

Firma MGWIRES złożyła projekt w ramach konkursu otwartego nr SCP-01.02.04-021/15 ogłoszonego dla Poddziałania 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Zachęcamy do składania ofert na poszczególne elementy linii technologicznej w ramach projektu:
- linia wytłaczarkowa T60/25D
- wanna chłodząca
- odciąg

Oferty należy wysyłyłać drogą elektroniczą na adres biuro@mgwires.pl do dnia 30.11.2015

Projekt w ramach konkursu otwartego
DQS
Pewny Kontrahent
Notowania miedzi
MG WIRES Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Cieszyńska 6,
43-520 Chybie
tel.: +48 33 474 08 00
fax: +48 32 720 20 58 
e-mail: sprzedaz@mgwires.pl