Przewody jednożyłowe, bez powłoki w izolacji z gumy silikonowej nie zawierającej halogenów o niezmiennych właściwościach w miejscach, gdzie izolacja jest narażona na duże zmiany temperatury oraz wiele substancji chemicznych.

Norma: PN-HD 22.3, DIN VDE 0282-3, BS 6007

Charakterystyka:

  • Temperatura pracy: od -60°C do +180°C
  • Dopuszczalna temperatura przy zwarciu: +350°C
  • Wysoka elastyczność w niskich temeraturach
  • Wysoka temeratura zapłonu
  • Odporność na: tlen, ozon, tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, roztworów mydła, alkohole, rozcieńczone kwasy amonui, wodę morską
  • Napięcie pracy: 450/750V
  • Próba napięciowa: 2500V

Konstrukcja przewodu:

Żyła H07S-K: wielodrutowa z drutów miedzianych ocynowanych miękkich Cu-ETP1, klasa 5 wg PN-EN 60228
Izolacja: specjalna guma silikonowa typu EI2 wg EN 50363-1

 

H07S-K

Znamionowy

przekrój żyły

Największa

dopuszczalna

średnica

drutu w żyle

Nominalna

grubość

ścianki izolacji

Nominalna

średnica zew.

przewodu

Max. rezystancja

żyły roboczej

w temp. 20 °C

mm2 mm mm mm Ω/km
1,50 0,26 1,05 3,6 13,7
2,50 0,26 1,15 4,3 7,98

 

Pozostałe przekroje, konstrukcje wg specyfikacji Klienta na zamówienie.

 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji.
Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. 
MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.

Projekt w ramach konkursu otwartego
DQS
Pewny Kontrahent
Notowania miedzi
MG WIRES Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Cieszyńska 6,
43-520 Chybie
tel.: +48 33 474 08 00
fax: +48 32 720 20 58 
e-mail: sprzedaz@mgwires.pl