Skrętki miedziane i miedziane cynowane klasy 6.

Norma: PN-EN 60228

 

Przekrój

skrętki

Konstrukcja

skrętki

Nominalna

średnica

skrętki

Nominalna

rezystancja

skrętki Cu [20°C]

Skok

skrętku

S lub Z

Orientacyjna

waga

skrętki

mm2 il. dr. x mm (max.) mm Ω/km mm kg/km
0,22 12 x 0,15 0,60 81,42 12,5 1,91
0,50 28 x 0,15 0,91 34,89 19,2 4,45 
0,75 42 x 0,15 1,12 23,26 23,5  6,67 
1,0 56 x 0,15 1,29 17,45 27,1  8,89 
1,5 84 x 0,15 1,58 11,63 33,2  13,34 
2,5 80 x 0,20 2,06 6,87 43,2  22,58 
4 126 x 0,20 2,58 4,36 54,2  35,56 
6 190 x 0,20 3,17 2,89 66,6  53,65 
10 318 x 0,20 4,10 1,73 90,2  89,76 
16 504 x 0,20 5,85 1,096 108  143,3
25 791 x 0,20 7,33 0,698  142 224,4 
35 1102 x 0,20 8,51 0,501 167  312,6
50 703 x 0,30 10,20  0,349  201  448,7 
70 988 x 0,30 12,09  0,248  157  630,6 
95 1330 x 0,30 14,03  0,185  182  848,8 
120 1691 x 0,30 15,82  0,145 206  1079,2 

 

Inne przekroje, konstrukcje skrętek dostępne na zapytanie.

 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji.
Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. 
MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.

Projekt w ramach konkursu otwartego
DQS
Pewny Kontrahent
Notowania miedzi
MG WIRES Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Cieszyńska 6,
43-520 Chybie
tel.: +48 33 474 08 00
fax: +48 32 720 20 58 
e-mail: sprzedaz@mgwires.pl