18.12.2015

 

W dniu 18.12.2015 zawarto umowę ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu inwestycyjnego "Poprawa konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji przewodów" nr UDA-RPSL.01.02.04-00-105/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, poddziałanie 1.2.4 Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.

 

Projekt w ramach konkursu otwartego
DQS
Pewny Kontrahent
Notowania miedzi
MG WIRES Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Cieszyńska 6,
43-520 Chybie
tel.: +48 33 474 08 00
fax: +48 32 720 20 58 
e-mail: sprzedaz@mgwires.pl