European flag

Przewody w izolacji polwinitowej H05V2-K

EN Przewody jednożyłowe, bez powłoki w izolacji z ciepłoodpornego polwinitu H05V2-K (LgYc 300/500V), do układania na stałe.

Norma: PN-EN 50525-2-31

Charakterystyka:

  • Temperatura pracy: od -40°C do +90°C
  • Dopuszczalna temperatura przy zwarciu: +160°C
  • Napięcie pracy: 300/500V
  • Próba napięciowa: 2000V

Konstrukcja przewodu:

Żyła: z drutów miedzianych miękkich Cu-ETP1, klasa 5 wg PN-EN 60228
Izolacja: polwinit ciepłoodporny

Znamionowy przekrój żyły Największa dopuszczalna średnica drutu w żyle Nominalna średnica zew. przewodu Max. rezystancja żyły roboczej w temp. 20 °C
mm2 mm mm Ω/km
0,35 0,21 1,90 55,4
0,50 0,21 2,10 36,0
0,75 0,21 2,30 24,5
1,00 0,21 2,40 18,1

Pozostałe przekroje, konstrukcje wg specyfikacji Klienta na zamówienie.

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji.
Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.