European flag

Jakie kable instalacyjne wybrać?

Jakie kable instalacyjne wybrać

Instalacje elektryczne wymagają szczególnie dużej uwagi w trakcie planowania i wykonywania, niezależnie czy będą obsługiwać lokale mieszkalne, komercyjne, przemysłowe czy dowolne inne. Kluczowym elementem jest wybór osprzętu instalacyjnego, w którym ważną rolę odgrywają zastosowane kable. Za ich pomocą wszystkie części i urządzenia składające się na daną instalację będą mogły pracować stabilnie i bezpiecznie. W trakcie wyboru kabli instalacyjnych stajemy przed koniecznością ustalenia ich budowy, długości, ilości żył, średnicy oraz innych istotnych spraw. Zadanie to należy powierzyć specjaliście odpowiedzialnemu ze realizację projektu, który będzie wiedział jak dobrać kable względem wymogów danej instalacji oraz norm bezpieczeństwa. 

 

Kable instalacyjne – z czego są wykonane?

 

Podstawowy podział obejmuje kable aluminiowe oraz miedziane. Pierwsze z nich były powszechnie stosowane jeszcze kilkanaście lat temu. Za ich wyborem przemawia niska cena, duża dostępność oraz mała waga. W porównaniu do kabli miedzianych są jednak mniej sprawne w przewodzeniu prądu, a tym samym często mają większy od nich przekrój. Aluminium jest ponadto mniej wytrzymałe, niezbyt elastyczne oraz wrażliwe na zmiany temperatur i rozciąganie. Intensywna eksploatacja kabla aluminiowego może prowadzić do luzowania jego żył, a tym samym jego przegrzania się. 

Przewody miedziane są bardziej wytrzymałe, lepiej przewodzą prąd oraz są bardziej elastyczne. Dzięki temu rzadziej ulegają awariom, a ich zastosowanie jest bezpieczne tak w instalacjach dla gospodarstw domowych i mieszkań, jak i dla zakładów pracy.

 

Przeznaczenie i funkcje kabli instalacyjnych

 

W przypadku produktów takich jak przewody elektryczne producent zobowiązany jest do stosowania konkretnych oznaczeń dedykowanych dla poszczególnych typów kabli. Znajdziemy pod tym względem: 

  •  – kable instalacyjne fazowe, oznaczone L, przeznaczone do pracy z prądem fazowym,
  • –  kable instalacyjne ochronne, oznaczone PE, chroniące przed ogniem,
  • –  kable instalacyjne neutralne, oznaczone N, do transmisji energii w odbiornikach jednofazowych,
  • –  kable instalacyjne ochronno-neutralne, PEN,
  • –  kable instalacyjne odgromowe, LPS, chroniące przed wyładowaniami pogodowymi.

 

Oznaczenia powłoki, izolacji i budowy żył na kablach instalacyjnych

 

Powłoki zewnętrzne mogą być wykonane z różnych materiałów, o odmiennym przeznaczeniu. Najczęściej stosuje się trzy warianty: silikon (GS), polwinit (Y), materiały bezhalogenowe (H). W przypadku kabli pozbawionych powłoki zewnętrznej, żadne z tych trzech oznaczeń nie występuje. 

Izolacje występują w większej liczbie wariantów: zwykła guma (G), silikonowa guma (GS), polwinit (Y), materiał fluoroorganiczny (ZB). 

Budowa żył również oznaczona jest literami. Dwa najpopularniejsze rodzaje to żyły jednodrutowe okrągłe (D) lub linki z wielu drutów (L). Żyły jednodrutowe występują w wersji ocynkowanej (DC), natomiast linki w dwóch wersjach: ocynkowanej (LD) oraz o zwiększonej giętkości (LG lub LGGG). 

Oprócz wymienionych, kable instalacyjne należy dobierać także pod kątem ich przekroju, kształtu, napięcia, docelowego miejsca montażu oraz oczywiście budżetu, którym dysponujemy.