European flag

Jakie są oznaczenia kabli i przewodów elektrycznych?

Jakie są oznaczenia kabli i przewodów elektrycznych

Kable i przewody są dostępne w rozmaitych wariantach, różniących się sposobem wykonania, typem izolacji, konstrukcją, użytymi materiałami, przekrojem, średnicą, ilością żyłek oraz wieloma innymi parametrami. Wybór konkretnego przewodu ma olbrzymi wpływ na jego przydatność oraz potencjalne zastosowanie. W naszym krótkim wprowadzeniu skupiamy się na tematyce oznaczeń kabli i przewodów – przedstawiamy najczęściej stosowane formy oznakowania oraz pomagamy w ich deszyfracji. 

 

Funkcje oznaczeń kabli i przewodów elektrycznych

 

W oznaczeniach stosuje się przede wszystkim symbole literowe oraz cyfrowe. Obowiązują pod tym względem określone normy, których muszą przestrzegać producenci kabli. Użyte w oznaczeniu litery niosą z sobą informację dotyczącą konstrukcji żyły prowadzącej, materiału jej wykonania oraz materiału wykorzystanego na izolację. Niekiedy mogą też pojawić się dodatkowe informacje uzupełniające. Cyfry oznaczają natomiast napięcie znamionowe wykorzystanej izolacji, liczbę żyłek przewodzących oraz ich przekrój. Niemal zawsze są to informacje wystarczające do dokonania właściwego zakupu. 

 

Oznaczenie kabli i przewodów oraz jak je odczytywać

 

Kable i przewody mogą składać się z jednej lub większej ilości drutów. Warianty z jednym drutem oznaczone są literą D. Kable wielodrutowe posiadają oznaczenie L, lub – w przypadku drutu giętkiego – Lg. Materiał, z którego wykonano żyłę również oznaczany jest literami. W przypadku aluminium będzie to duża litera A. Żyły stalowe oznacza się literą F. Natomiast żyły miedziane pozbawione są dedykowanego oznaczenia. 

 

Duże znaczenie ma także materiał wykorzystany w budowie izolacji. Wyróżniamy polwinit oznaczony literą Y, dostępny także w wersji samogasnącej Yn oraz benzenopodobnej Yb. Polietyletn to materiał oznaczany dużą literą X. Izolacje wykonane z polietylenu sieciowanego oznacza się Xs, natomiast wyposażone w zaporę przeciwko wilgoci Xz. Spotkamy także polietylen piankowy Xp. Do najbardziej wytrzymałych materiałów zalicza się izolacje gumowe oznaczone 0. 

 

Rodzaj opancerzenia określa typ zastosowanej taśmy lub oplotu. Wyróżniamy pod tym względem taśmy stalowe Ft, taśmy stalowe lakierowane Fti, taśmy z drutów okrągłych Fo, taśmy z drutów płaskich Fp oraz oploty z drutów stalowych oznaczane małą literą u. 

 

Dodatkowe istotne informacje w oznaczeniach

 

Oprócz wspomnianych wyżej, oznaczenia mogą nieść z sobą szereg kolejnych informacji. Klasyfikacja K, KT oraz KS dotyczy kolejno: kabli elektroenergetycznych, kabli telekomunikacyjnych oraz kabli sygnalizacyjnych. Oznaczenia S lub O oznaczają przewody do odbiorników ruchowych i/lub przenośnych. 

 

Ponadto oznaczenia mogą wskazywać na dodatkowe cechy budowy i właściwości kabli. Mała litera o oznacza przewód okrągły, litera p oznacza przewód płaski, n oznacza przewód wyposażony w element nośny. Duża litera M oznacza przewód dedykowany do mieszkań, litera P oznacza przewód o przeznaczeniu przemysłowym, natomiast litera W to przewód warsztatowy. 

 

Istotne są także oznaczenia określające kształt i budowę żyłek. Powinny zostać wymienione po cyfrach wskazujących na ich liczbę i przekrój. RM oznacza żyły okrągłe wielodrutowe. RE to żyły okrągłe jednodrutowe. RMC to żyły okrągłe wielodrutowe, specjalnie zagęszczone. SE to żyły sektorowe jednodrutowe. SM to żyły sektorowe, wielodrutowe. 

MGWIRES jako producent kabli elektrycznych oferuje między innymi kable bezhalogenowe czy przewody teflonowe.