Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa III, działanie 3.2. Innowacje w MŚP.
Celem projektu jest wdrożenie do produkcji czterech innowacyjnych produktów nie wytwarzanych do tej pory w kraju drutów i przewodów o żyłach pokrytych stopami cyny w izolacji i z zewnętrznym pokryciem zapewniającym specjalne właściwości użytkowe. Wartość projektu wynosi 1.764.716,49 PLN a, wkład funduszy Europejskich: 645.627,98 PLN.

Logo UE