European flag

Przewody bezhalogenowe MGWLSHF +90°C

Przewody jednożyłowe, bez powłoki o specjalnych właściwościach w warunkach działania ognia, w izolacji z tworzywa bezhalogenowego i o małej emisji dymu.

Norma: PN-EN 50525-3-41

Charakterystyka:

  • Temperatura pracy: od -40°C do +90°C
  • Dopuszczalna temperatura przy zwarciu: +150°C
  • Niska emisyjność oraz toksyczność dymów
  • Bardzo dobre własności mechaniczne
  • Napięcie pracy: 450/750V
  • Próba napięciowa: 3500V

Konstrukcja przewodu:

Żyła: z drutów miedzianych lub miedzianych ocynowanych miękkich Cu-ETP1, klasa 5 wg PN-EN 60228
Izolacja:tworzywo bezhalogenowe typu LSHF

Znamionowy przekrój żyły Największa dopuszczalna średnica drutu w żyle Nominalna grubość izolacji Maksymalna średnica zew. przewodu Max. rezystancja żyły roboczej w temp. 20 °C
mm2 mm mm mm Ω/km
1,50 0,26 0,7 3,40 13,30
2,50 0,26 0,8 4,10 7,98
4,00 0,31 0,8 4,80 4,95
6,00 0,31 0,8 5,30 3,30
10,00 0,41 1,0 6,80 1,91
16,00 0,41 1,0 8,10 1,21
25,00 0,41 1,2 10,20 0,78
35,00 0,41 1,2 11,70 0,554
50,00 0,41 1,4 13,90 0,386
70,00 0,51 1,4 16,00 0,272
95,00 0,51 1,6 18,20 0,206
120,00 0,51 1,6 20,20 0,161

Pozostałe przekroje, konstrukcje wg specyfikacji Klienta na zamówienie.

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji.
Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.