Przewody FEP/PVC

Przewody FEP/SiR

Przewody PVC/PVC z oplotem bawełnianym

Przewody PVC/PVC z oplotem poliestrowym