European flag

Przewody do instalacji fotowoltaicznych H1Z2Z2-K z dodatkiem ANTIRODENT lub ANTITERMITE

Przewody jednożyłowe z żyłą wielodrutową ocynowaną miękką wg VDE 0295 kl.5 i IEC 60228 kl.5, w izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego z dodatkiem antygryzoniowym AR lub antitermite AT. Przewody są zgodne z normą PN-EN 50618 z dodatkiem odstraszającym gryzonie antirodent AR oraz termity antitermite AT. Badania wykazały, że zwierzęta żują tworzywa, ponieważ ładnie im pachną i dobrze smakują. Specjalny dodatek do tworzywa izolacyjnego, zastosowany w procesie produkcji przewodów do instalacji fotowoltaicznych, swoim zapachem i smakiem odstrasza zwierzęta od gryzienia materiałów izolacyjnych, z których są wykonane kable. Jednocześnie zastosowany środek nie wyrządza szkody zwierzętom, roślinom, ludziom ani środowisku. Przewody H1Z2Z2-K AR i AT mogą być stosowane wewnątrz budynków, na dachach budynków, a przede wszystkim w rozbudowanych elektrowniach naziemnych zlokalizowanych na terenach leśnych lub w gospodarstwach rolnych, gdzie gryzonie mają ułatwiony dostęp do okablowania ze względu na lokalizację.h. Przewody te głównie występują w 3 wersjach kolorystycznych (czarny, niebieski, czerwony) jak i również w wersji z ekranem z drutów CuSn oraz uzbrojeniem z drutów stalowych FeZn.

Norma:PN-EN 50618

Charakterystyka:

  • Temperatura pracy: od -40°C do +90°C
  • Wysoka odporność na działanie gryzoni
  • Niska emisyjność oraz toksyczność dymów
  • Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV
  • Niska chłonność wody
  • Bardzo dobre własności mechaniczne
  • Napięcie pracy: 0,6/1kV
  • Próba napięciowa: 3500V

Konstrukcja przewodu:

Żyła: z drutów miedzianych miękkich ocynowanych, klasa 5 wg PN-EN 60228, DIN VDE 0295
Izolacja:  tworzywo bezhalogenowe, kolor biały
Powłoka: tworzywo bezhalogenowe z dadatkiem AR, kolor czarny, niebieski lub czerwony

Znamionowy
przekrój
żyły
Największa dopuszczalna
średnica drutu
w żyle
Maksymalna
średnica zew.
przewodu
Przybliżona
masa
Cu
Orientacyjna
masa przewodu
mm2 mm mm kg/km kg/km
2,50 0,26 4,5 24 42
4,00 0,31 5,2 39 60
6,00 0,31 5,9 58 82
10 0,41 6,9 96 123
16 0,41 8,3 154 190
25 0,41 10,0 240 285
35 0,41 11,0 336 376
50 0,41 13,0 480 530
70 0,51 15,3 672 745
95 0,51 17,0 912 960
120 0,51 19,1 1152 1120

 

Pozostałe przekroje, konstrukcje wg specyfikacji Klienta na zamówienie.

 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji.

Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.