Przewody jednożyłowe w izolacji z ciepłoodpornego polwinitu , do instalacji elektrycznych niskiego napięcia o zredukowanej grubości izolacji w pojazadch samochodowych.

Norma: ISO 6722

Charakterystyka:

  • Temperatura pracy: od -40°C do +105°C
  • Napięcie pracy: 600V
  • Próba napięciowa: 2500V

Konstrukcja przewodu:

Żyła: z drutów miedzianych miękkich Cu-ETP1 lub miedzianych cynowanych
Izolacja: PVC, klasa B wg ISO 6722

Znamionowy

przekrój

 żyły

Konstrukcja żyły

kl. 5   

Konstrukcja żyły

kl. 6

Minimalna

grubość

ścianki izolacji

Maksymalna

średnica zew.

przewodu

Max. rezystancja żyły

roboczej

Cu w temp. 20 °C

mm2--mmmmΩ/km
16,0126 x max.0,41mm 448 x max.0,21mm0,808,31,16
25,0196 x max.0,41mm 783 x max.0,21mm 1,05 10,4 0,743 
35,0276 x max.0,41mm 1107 x max.0,21mm 1,0511,6 0,527 
50,0396 x max.0,41mm 1592 x max.0,21mm 1,20 13,5 0,368
70,0360 x max.0,51mm 1427 x max.0,26mm 1,2015,50,259 
95,0457 x max.0,51mm1936 x max.0,26mm1,3018,0 0,196

Pozostałe przekroje, konstrukcje wg specyfikacji Klienta na zamówienie.

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji. Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.