Przewody jednożyłowe, bez powłoki w izolacji z gumy silikonowej nie zawierającej halogenów o niezmiennych właściwościach, gdzie izolacja jest narażona na duże zmiany temperatury.

Norma: WT MGWIRES

Charakterystyka:

  • Temperatura pracy: od -60°C do +180°C
  • Dopuszczalna temperatura przy zwarciu: +350°C
  • Wysoka elastyczność w niskich temperaturach
  • Wysoka temeratura zapłonu
  • Odporność na: tlen, ozon, tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, roztworów mydła, alkohole, rozcieńczone kwasy amonui, wodę morską
  • Napięcie pracy: 450/750V
  • Próba napięciowa: 2500V

Konstrukcja przewodu:

Żyła: z drutów miedzianych lub miedzianych ocynowanych miękkich Cu-ETP1, klasa 5 wg PN-EN 60228
Izolacja: specjalna guma silikonowa typu EI2 wg EN 50363-1

Znamionowy przekrój żyłyNajwiększa dopuszczalna średnica drutu w żyleNominalna średnica zew. przewoduMax. rezystancja żyły roboczej w temp. 20 °C
mm2mmmmΩ/km
0,500,212,340,1 
0,750,212,526,7 
1,000,212,820,0 
1,500,263,1013,30
2,500,263,807,98
4,000,314,504,95
6,000,315,003,30
10,000,416,501,91
16,000,417,601,21
25,000,419,200,78
35,000,419,900,554
50,000,4112,300,386
70,000,5114,500,272
95,000,5116,600,206
120,000,5118,500,161

Pozostałe przekroje, konstrukcje wg specyfikacji Klienta na zamówienie.

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji.
Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.