European flag

Przewody MGWSiR +180°C (LGs 450/750V)

Przewody jednożyłowe, bez powłoki w izolacji z gumy silikonowej nie zawierającej halogenów o niezmiennych właściwościach, gdzie izolacja jest narażona na duże zmiany temperatury.

Norma: WT MGWIRES

Charakterystyka:

  • Temperatura pracy: od -60°C do +180°C
  • Dopuszczalna temperatura przy zwarciu: +350°C
  • Wysoka elastyczność w niskich temperaturach
  • Wysoka temeratura zapłonu
  • Odporność na: tlen, ozon, tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, roztworów mydła, alkohole, rozcieńczone kwasy amonui, wodę morską
  • Napięcie pracy: 450/750V
  • Próba napięciowa: 2500V

Konstrukcja przewodu:

Żyła: z drutów miedzianych lub miedzianych ocynowanych miękkich Cu-ETP1, klasa 5 wg PN-EN 60228
Izolacja: specjalna guma silikonowa typu EI2 wg EN 50363-1

Znamionowy przekrój żyły Największa dopuszczalna średnica drutu w żyle Nominalna średnica zew. przewodu Max. rezystancja żyły roboczej w temp. 20 °C
mm2 mm mm Ω/km
0,50 0,21 2,3 40,1
0,75 0,21 2,5 26,7
1,00 0,21 2,8 20,0
1,50 0,26 3,10 13,30
2,50 0,26 3,80 7,98
4,00 0,31 4,50 4,95
6,00 0,31 5,00 3,30
10,00 0,41 6,50 1,91
16,00 0,41 7,60 1,21
25,00 0,41 9,20 0,78
35,00 0,41 9,90 0,554
50,00 0,41 12,30 0,386
70,00 0,51 14,50 0,272
95,00 0,51 16,60 0,206
120,00 0,51 18,50 0,161

Pozostałe przekroje, konstrukcje wg specyfikacji Klienta na zamówienie.

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji.
Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.