European flag

Materiały spełniające V0 wg UL-94

  • Nie palą się płomieniem dłużej niż 10s po każdym z testów na podtrzymywanie palenia.
  • Czas spalania otwartym płomieniem nie przekracza 50s dla 10 podpaleń każdego zestawu 5 próbek.
  • Nie ma żadnych materiałów, które paliłyby się lub tliły aż do uchwytu mocującego.
  • Nie kapią i nie zapalają znajdującej się 305 mm poniżej waty.
  • Nie ma żadnych materiałów tlących się dłużej niż 30s po drugim usunięciu płomienia.
Cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookie