European flag

Przewody elektryczne silikonowe do +180°C

  • Nie palą się płomieniem dłużej niż 30s po każdym z testów na podtrzymywanie palenia.
  • Czas spalania otwartym płomieniem nie przekracza 250s dla 10 podpaleń każdego zestawu 5-ciu próbek.
  • Nie ma żadnych materiałów, które paliłyby się lub tliły aż do uchwytu mocującego.
  • Nie kapią i nie zapalają znajdującej się 305 mm poniżej waty.
  • Nie ma żadnych materiałów tlących się dłużej niż 60s po drugim usunięciu płomienia.