- Nie palą się płomieniem dłużej niż 30s po każdym z testów na podtrzymywanie palenia.
- Czas spalania otwartym płomieniem nie przekracza 250s dla 10 podpaleń każdego zestawu 5-ciu próbek.
- Nie ma żadnych materiałów, które paliłyby się lub tliły aż do uchwytu mocującego.
- Niektóre z materiałów kapią palącymi się przez krótką chwilę cząsteczkami, które mogą zapalić suchą watę znajdującą się 305 mm poniżej próbki.
- Nie ma żadnych materiałów tlących się dłużej niż 60s po drugim usunięciu płomienia.

 

Przewody w izolacji TPE-O

Przewody w izolacji TPE-E

Przewody w izolacji TPE-O

Przewody jednożyłowe, bez powłoki o specjalnych właściwościach w warunkach działania ognia.

Norma: PN-EN 50525-3-41

Charakterystyka:

 • Temperatura pracy: od -40°C do +120°C
 • Dopuszczalna temperatura przy zwarciu: +170°C
 • Odporność na ogień wg UL94 – V2
 • Bardzo dobre własności mechaniczne
 • Napięcie pracy: 450/750V
 • Próba napięciowa: 3500V

Konstrukcja przewodu:

Żyła: z drutów miedzianych lub miedzianych ocynowanych miękkich Cu-ETP1, klasa 5 wg PN-EN 60228
Izolacja: tworzywo TPE-O (91Y)

Znamionowy przekrój żyłyNajwiększa dopuszczalna średnica drutu w żyleNominalna grubość izolacjiMaksymalna średnica zew. przewoduMax. rezystancja żyły roboczej w temp. 20 °C
mm2mmmmmmΩ/km
1,500,260,73,4013,30
2,500,260,84,107,98
4,000,310,84,804,95
6,000,310,85,303,30
10,000,411,06,801,91
16,000,411,08,101,21
25,000,411,210,200,78
35,000,411,211,700,554
50,000,411,413,900,386
70,000,511,416,000,272
95,000,511,618,200,206
120,000,511,620,200,161

Pozostałe przekroje, konstrukcje wg specyfikacji Klienta na zamówienie.

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji.
Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.

 

Przewody w izolacji TPE-E

Przewody jednożyłowe, bez powłoki o specjalnych właściwościach w warunkach działania ognia.

Norma: PN-EN 50525-3-41

Charakterystyka:

 • Temperatura pracy: od -40°C do +120°C
 • Dopuszczalna temperatura przy zwarciu: +170°C
 • Odporność na ogień wg UL94 – V2
 • Bardzo dobre własności mechaniczne
 • Napięcie pracy: 450/750V
 • Próba napięciowa: 3500V

Konstrukcja przewodu:

Żyła: z drutów miedzianych lub miedzianych ocynowanych miękkich Cu-ETP1, klasa 5 wg PN-EN 60228
Izolacja: tworzywo TPE-E (12Y)

Znamionowy przekrój żyłyNajwiększa dopuszczalna średnica drutu w żyleNominalna grubość izolacjiMaksymalna średnica zew. przewoduMax. rezystancja żyły roboczej w temp. 20 °C
mm2mmmmmmΩ/km
1,500,260,73,4013,30
2,500,260,84,107,98
4,000,310,84,804,95
6,000,310,85,303,30
10,000,411,06,801,91
16,000,411,08,101,21
25,000,411,210,200,78
35,000,411,211,700,554
50,000,411,413,900,386
70,000,511,416,000,272
95,000,511,618,200,206
120,000,511,620,200,161

Pozostałe przekroje, konstrukcje wg specyfikacji Klienta na zamówienie.

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji.
Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.