European flag

Przewody elektryczne silikonowe do +180°C

 • Nie palą się płomieniem dłużej niż 30s po każdym z testów na podtrzymywanie palenia.
 • Czas spalania otwartym płomieniem nie przekracza 250s dla 10 podpaleń każdego zestawu 5-ciu próbek.
 • Nie ma żadnych materiałów, które paliłyby się lub tliły aż do uchwytu mocującego.
 • Niektóre z materiałów kapią palącymi się przez krótką chwilę cząsteczkami, które mogą zapalić suchą watę znajdującą się 305 mm poniżej próbki.
 • Nie ma żadnych materiałów tlących się dłużej niż 60s po drugim usunięciu płomienia.

Przewody w izolacji TPE-O

Przewody jednożyłowe, bez powłoki o specjalnych właściwościach w warunkach działania ognia.

Norma: PN-EN 50525-3-41
Charakterystyka:

 • Temperatura pracy: od -40°C do +120°C
 • Dopuszczalna temperatura przy zwarciu: +170°C
 • Odporność na ogień wg UL94 – V2
 • Bardzo dobre własności mechaniczne
 • Napięcie pracy: 450/750V
 • Próba napięciowa: 3500V

Konstrukcja przewodu:

Żyła:z drutów miedzianych lub miedzianych ocynowanych miękkich Cu-ETP1, klasa 5 wg PN-EN 60228
Izolacja:tworzywo TPE-O (91Y)