European flag

Przewody w izolacji fluoropolimerowej do +260°C wg ISO 6722

Przewody FLR51Y, izolacja PFA (-80°C ÷ +260°C/3000h)

Przewody FLR6Y, izolacja FEP (-65°C ÷ +200°C/3000h)

Przewody FLR7Y, izolacja ETFE (-65°C ÷ +175°C/3000h)