European flag

Przewody w izolacji polwinitowej do +105°C

Przewody w izolacji polwinitowej H05V2-K

Przewody w izolacji polwinitowej H07V2-K

Przewody w izolacji polwinitowej LgYc +105°C