European flag

Przewody w izolacji polwinitowej do +125°C wg ISO 6722

Przewody FLRY, izolacja PVC (-40°C ÷ +105°C/3000h)

Przewody FLRY, izolacja PVC (-40°C ÷ +125°C)

Przewody FLY, izolacja PVC (-40°C ÷ +105°C/3000h)

Przewody LgY-S, izolacja PVC (-40°C ÷ +105°C)