European flag

Przewody w izolacji polwinitowej LgYc +105°C

Przewody jednożyłowe, bez powłoki w izolacji z ciepłoodpornego polwinitu, do układania na stałe.

Norma: WT MGWIRES

Charakterystyka:

  • Temperatura pracy: od -40°C do +105°C
  • Dopuszczalna temperatura przy zwarciu: +190°C
  • Napięcie pracy: 450/750V
  • Próba napięciowa: 2500V

Konstrukcja przewodu:

Żyła: z drutów miedzianych lub miedzianych cynowanych miękkich Cu-ETP1, klasa 5 lub 6 wg PN-EN 60228
Izolacja: polwinit ciepłoodporny do +105°C

Znamionowy przekrój żyły Największa dopuszczalna średnica drutu w żyle Nominalna średnica zew. przewodu Max. rezystancja żyły roboczej w temp. 20 °C
mm2 mm mm Ω/km
1,50 0,26 2,90 13,30
2,50 0,26 3,60 7,98
4,00 0,31 4,10 4,95
6,00 0,31 4,60 3,30
10,00 0,41 6,00 1,91
16,00 0,41 7,10 1,21
25,00 0,41 8,70 0,78
35,00 0,41 9,80 0,554
50,00 0,41 11,80 0,386
70,00 0,51 13,60 0,272
95,00 0,51 16,10 0,206
120,00 0,51 17,20 0,161

Pozostałe przekroje, konstrukcje wg specyfikacji Klienta na zamówienie.

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji.
Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.