Przewody jednożyłowe, bez powłoki w izolacji z ciepłoodpornego polwinitu, do układania na stałe.

Norma: WT MGWIRES

Charakterystyka:

  • Temperatura pracy: od -40°C do +105°C
  • Dopuszczalna temperatura przy zwarciu: +190°C
  • Napięcie pracy: 450/750V
  • Próba napięciowa: 2500V

Konstrukcja przewodu:

Żyła: z drutów miedzianych lub miedzianych cynowanych miękkich Cu-ETP1, klasa 5 lub 6 wg PN-EN 60228
Izolacja: polwinit ciepłoodporny do +105°C 

Znamionowy przekrój żyłyNajwiększa dopuszczalna średnica drutu w żyleNominalna średnica zew. przewoduMax. rezystancja żyły roboczej w temp. 20 °C
mm2mmmmΩ/km
1,500,262,9013,30
2,500,263,607,98
4,000,314,104,95
6,000,314,603,30
10,000,416,001,91
16,000,417,101,21
25,000,418,700,78
35,000,419,800,554
50,000,4111,800,386
70,000,5113,600,272
95,000,5116,100,206
120,000,5117,200,161

Pozostałe przekroje, konstrukcje wg specyfikacji Klienta na zamówienie.

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji.
Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.