European flag

Skrętki wielodrutowe bardzo giętkie Cu i CuSn kl.6

Skrętki miedziane i miedziane cynowane klasy 6.

Norma: PN-EN 60228

Przekrój

skrętki

Konstrukcja

skrętki

Nominalna

średnica

skrętki

Nominalna

rezystancja

skrętki Cu [20°C]

Skok

skrętku

S lub Z

Orientacyjna

waga

skrętki

mm2 il. dr. x mm (max.) mm Ω/km mm kg/km
0,22 12 x 0,15 0,60 81,42 12,5 1,91
0,50 28 x 0,15 0,91 34,89 19,2 4,45
0,75 42 x 0,15 1,12 23,26 23,5 6,67
1,0 56 x 0,15 1,29 17,45 27,1 8,89
1,5 84 x 0,15 1,58 11,63 33,2 13,34
2,5 80 x 0,20 2,06 6,87 43,2 22,58
4 126 x 0,20 2,58 4,36 54,2 35,56
6 190 x 0,20 3,17 2,89 66,6 53,65
10 318 x 0,20 4,10 1,73 90,2 89,76
16 504 x 0,20 5,85 1,096 108 143,3
25 791 x 0,20 7,33 0,698  142 224,4
35 1102 x 0,20 8,51 0,501 167 312,6
50 703 x 0,30 10,20 0,349 201 448,7
70 988 x 0,30 12,09 0,248 157 630,6
95 1330 x 0,30 14,03 0,185 182 848,8
120 1691 x 0,30 15,82 0,145 206 1079,2

 

Inne przekroje, konstrukcje skrętek dostępne na zapytanie.

 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji.
Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.