Skrętki miedziane i miedziane cynowane klasy 6.

Norma: PN-EN 60228

 

Przekrój

skrętki

Konstrukcja

skrętki

Nominalna

średnica

skrętki

Nominalna

rezystancja

skrętki Cu [20°C]

Skok

skrętku

S lub Z

Orientacyjna

waga

skrętki

mm2il. dr. x mm (max.)mmΩ/kmmmkg/km
0,2212 x 0,150,6081,4212,51,91
0,5028 x 0,150,9134,8919,24,45 
0,7542 x 0,151,1223,2623,5 6,67 
1,056 x 0,151,2917,4527,1 8,89 
1,584 x 0,151,5811,6333,2 13,34 
2,580 x 0,202,066,8743,2 22,58 
4126 x 0,202,584,3654,2 35,56 
6190 x 0,203,172,8966,6 53,65 
10318 x 0,204,101,7390,2 89,76 
16504 x 0,205,851,096108 143,3
25791 x 0,207,330,698 142224,4 
351102 x 0,208,510,501167 312,6
50703 x 0,3010,20 0,349 201 448,7 
70988 x 0,3012,09 0,248 157 630,6 
951330 x 0,3014,03 0,185 182 848,8 
1201691 x 0,3015,82 0,145206 1079,2 

Inne przekroje, konstrukcje skrętek dostępne na zapytanie.

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji.
Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.