Skrętki miedziane i miedziane cynowane klasy 5.

Norma: PN-EN 60228

 

Przekrój

skrętki

Konstrukcja

skrętki

Nominalna

średnica

skrętki

Nominalna

rezystancja

skrętki Cu [20°C]

Skok

skrętku

S lub Z

Orientacyjna

waga

skrętki

mm2il. dr. x mm (max.)mmΩ/kmmmkg/km
0,227 x 0,200,6178131,96
0,5016 x 0,200,9234194,49 
0,7524 x 0,201,132324 6,73 
1,032 x 0,201,301727 8,98 
1,548 x 0,20 / 30 x 0,251,5711,633 13,5 
2,550 x 0,252,037,043 21,91 
456 x 0,302,584,354 35,34 
684 x 0,303,162,966 53,02 
1080 x 0,404,111,786 89,76 
16126 x 0,405,161,1108 141,38 
25196 x 0,406,440,7 142221,3 
35276 x 0,407,600,503167 308,2 
50396 x 0,409,15 0,346 201 447,1 
70361 x 0,5012,18 0,244 158 640,2 
95475 x 0,5013,97 0,185 182 842,1 
120608 x 0,5015,81 0,145206 1077,9 

Inne przekroje, konstrukcje skrętek dostępne na zapytanie.

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji.
Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.