European flag

Wybór przewodów elektrycznych a bezpieczeństwo

Wybór przewodów elektrycznych a bezpieczeństwo

Elektryczność jest nieodłącznym elementem naszego codziennego życia, ale zbyt często bagatelizujemy znaczenie prawidłowego wyboru przewodów elektrycznych. Bezpieczeństwo w obszarze instalacji elektrycznych zależy w dużej mierze od jakości i właściwego doboru używanych przewodów. 

W tym artykule wyjaśniamy, dlaczego wybór odpowiednich przewodów ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa instalacji elektrycznej i osób, które z niej korzystają.

Rodzaje przewodów i ich zastosowanie

Przewody używane wewnątrz pomieszczeń powinny różnić się od tych przeznaczonych do instalacji zewnętrznych. Odpowiedni rodzaj przewodu dla konkretnej aplikacji jest kluczowy dla zapewnienia trwałości instalacji elektrycznej oraz bezpieczeństwa ich użytkowników. Należy również zaznaczyć, iż napięcie stałe i zmienne wymagają różnych typów przewodów. Wybierając przewody, należy zwrócić uwagę na zastosowanie i odpowiednią izolację.

Normy i certyfikaty

Wybierając przewody elektryczne, upewnij się, że są zgodne z aktualnymi normami bezpieczeństwa. Certyfikaty potwierdzające zgodność z normami są kluczowym elementem gwarantującym jakość i bezpieczeństwo. Starannie przeczytaj oznaczenia na przewodach, aby upewnić się, że spełniają one wymagania określone w normach branżowych.

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych są uregulowane normą PN–HD 60364, obejmującą szczegółowe wytyczne dotyczące tego zagadnienia oraz jej poszczególne sekcje. Przepisy normy mają na celu zapewnienie poprawnego wykonania instalacji elektrycznych oraz odpowiedniego doboru parametrów. Ponadto norma określa środki mające na celu zabezpieczenie użytkowników przed zagrożeniami. Konieczne jest, aby instalacja była efektywna, eliminując ryzyko przepięć. Jednocześnie należy odpowiednio zabezpieczyć instalację elektryczną, zwłaszcza w przypadku ewentualnych pożarów, tak aby ich nie wywołać, bądź aby uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia.

Odporność na czynniki zewnętrzne

Wybierając przewody do danej instalacji elektrycznej należy wziąć pod uwagę poniższe kwestie:

  • odporność na wilgoć i temperaturę – w zależności od warunków otoczenia, w jakich będą używane przewody, należy wybrać takie, które są odporne na wilgoć, wysoką temperaturę lub inne czynniki atmosferyczne;
  • odporność na uszkodzenia mechaniczne – przewody powinny być także odporne na ewentualne uszkodzenia mechaniczne, aby uniknąć wycieków prądu i zagrożeń związanych z uszkodzeniem izolacji.

Odpowiednia grubość i pojemność przewodów elektrycznych

Niewłaściwie dobrana grubość przewodu może prowadzić do nadmiernego nagrzewania się, co stanowi poważne zagrożenie pożarowe. Wybierając przewody, zwróć uwagę na obciążalność i dopasuj je do wymagań systemu. W instalacjach, gdzie istnieje duże obciążenie, ważne jest dostosowanie przewodu do potrzeb mocy. Przewody o zbyt małej pojemności mogą prowadzić do przegrzewania się i przeciążenia systemu.

Wybór odpowiednich przewodów elektrycznych to kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa w każdej instalacji elektrycznej. Zrozumienie rodzaju zastosowania, zgodność z normami, odporność na warunki atmosferyczne i poprawna grubość przewodów to kluczowe czynniki, które należy uwzględnić podczas tego ważnego procesu. Pamiętaj, że inwestycja w wysokiej jakości przewody to inwestycja w bezpieczeństwo i trwałość Twojej instalacji elektrycznej.