Przewody jednożyłowe z żyłą wielodrutową ocynowaną miękką wg VDE 0295 kl.5 i IEC 60228 kl.5, w izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego z dodatkiem antygryzoniowym AR. Przewody MGWSOLAR AR z dodatkiem odstraszającym gryzonie, są odporne promieniowanie UV oraz bardzo trwałe w naszych warunkach atmosferycznych. Mogą być stosowane wewnątrz budynków, w elektrowniach na dachach budynków jak również w rozbudowanych elektrowniach naziemnych. Przewody te głównie występują w 3 wersjach kolorystycznych (czarny, niebieski, czerwony) jak i również w wersji z ekranem z drutów CuSn oraz uzbrojeniem z drutów stalowych FeZn.

Norma: WT MGWIRES

Charakterystyka:

  • Temperatura pracy: od -40°C do +90°C
  • Wysoka odporność na działanie mikroorganizmów i gryzoni
  • Niska emisyjność oraz toksyczność dymów
  • Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV
  • Niska chłonność wody
  • Bardzo dobre własności mechaniczne
  • Napięcie pracy: 0,6/1kV
  • Próba napięciowa: 3500V

Konstrukcja przewodu:

Żyła: z drutów miedzianych miękkich ocynowanych, klasa 5 wg PN-EN 60228, DIN VDE 0295
Izolacja:  tworzywo bezhalogenowe, kolor biały
Powłoka: tworzywo bezhalogenowe z dadatkiem AR, kolor czarny, niebieski lub czerwony

Znamionowy
przekrój
żyły

Największa dopuszczalna
średnica drutu
w żyle

Maksymalna
średnica zew.
przewodu
Przybliżona 
masa
Cu
Orientacyjna
masa przewodu
mm2mmmmkg/kmkg/km
2,50,264,52442
40,315,23960
60,315,95882
10 0,41 6,9 96 123 
160,418,3154190
250,4110,0240285
350,4111,0336376
500,4113,0480530
700,5115,3672745
950,5117,0912960
1200,5119,111521120

Pozostałe przekroje, konstrukcje wg specyfikacji Klienta na zamówienie.

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji.
Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.