European flag

Przewody do instalacji fotowoltaicznych z dodatkiem antygryzoniowym (AR)

Przewody jednożyłowe z żyłą wielodrutową ocynowaną miękką wg VDE 0295 kl.5 i IEC 60228 kl.5, w izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego z dodatkiem antygryzoniowym AR. Przewody H1Z2Z2-K AR z dodatkiem odstraszającym gryzonie, są odporne promieniowanie UV oraz bardzo trwałe w naszych warunkach atmosferycznych. Mogą być stosowane wewnątrz budynków, w elektrowniach na dachach budynków jak również w rozbudowanych elektrowniach naziemnych. Przewody te głównie występują w 3 wersjach kolorystycznych (czarny, niebieski, czerwony) jak i również w wersji z ekranem z drutów CuSn oraz uzbrojeniem z drutów stalowych FeZn.

Norma: WT MGWIRES

Charakterystyka:

  • Temperatura pracy: od -40°C do +90°C
  • Wysoka odporność na działanie mikroorganizmów i gryzoni
  • Niska emisyjność oraz toksyczność dymów
  • Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV
  • Niska chłonność wody
  • Bardzo dobre własności mechaniczne
  • Napięcie pracy: 0,6/1kV
  • Próba napięciowa: 3500V

Konstrukcja przewodu:

Żyła: z drutów miedzianych miękkich ocynowanych, klasa 5 wg PN-EN 60228, DIN VDE 0295
Izolacja:  tworzywo bezhalogenowe, kolor biały
Powłoka: tworzywo bezhalogenowe z dadatkiem AR, kolor czarny, niebieski lub czerwony

Znamionowy
przekrój
żyły
Największa dopuszczalna
średnica drutu
w żyle
Maksymalna
średnica zew.
przewodu
Przybliżona
masa
Cu
Orientacyjna
masa przewodu
mm2 mm mm kg/km kg/km
2,5 0,26 4,5 24 42
4 0,31 5,2 39 60
6 0,31 5,9 58 82
10 0,41 6,9 96 123
16 0,41 8,3 154 190
25 0,41 10,0 240 285
35 0,41 11,0 336 376
50 0,41 13,0 480 530
70 0,51 15,3 672 745
95 0,51 17,0 912 960
120 0,51 19,1 1152 1120

 

Pozostałe przekroje, konstrukcje wg specyfikacji Klienta na zamówienie.

 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji.
Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.