Stosowanie przewodów i kabli bezhalogenowych zaleca się w budynkach użyteczności publicznej, tam gdzie należy chronić duże wartości rzeczowe, jak np. lotniska, hotele, szpitale, stacje metra, instalacja awaryjego zasilania obiektów, statki etc.. Przewody bezhalogenowe są ciężkopalne, samogasnące , nierozprzestrzeniające płomiania oraz nie wydzielają szkodliwych dymów.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą.