Przewody jednożyłowe, bez powłoki w izolacji z gumy silikonowej nie zawierającej halogenów o niezmiennych właściwościach w miejscach, gdzie izolacja jest narażona na duże zmiany temperatury oraz wiele substancji chemicznych.

Norma: PN-HD 22.3, DIN VDE 0282-3, BS 6007

Charakterystyka:

  • Temperatura pracy: od -60°C do +180°C
  • Dopuszczalna temperatura przy zwarciu: +350°C
  • Wysoka elastyczność w niskich temeraturach
  • Wysoka temeratura zapłonu
  • Odporność na: tlen, ozon, tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, roztworów mydła, alkohole, rozcieńczone kwasy amonui, wodę morską
  • Napięcie pracy: 300/500V
  • Próba napięciowa: 2000V

Konstrukcja przewodu:

Żyła H05S-K: wielodrutowa z drutów miedzianych ocynowanych miękkich Cu-ETP1, klasa 5 wg PN-EN 60228
Żyła H05S-U: jednodrutowa z drutu miedzianego ocynowanego miękkiego Cu-ETP1, klasa 1 wg PN-EN 60228
Izolacja: specjalna guma silikonowa typu EI2 wg EN 50363-1

H05S-K

Znamionowy

przekrój żyły

Największa

dopuszczalna

średnica

drutu w żyle

Nominalna

grubość

ścianki izolacji

Nominalna

średnica zew.

przewodu

Max. rezystancja

żyły roboczej

w temp. 20 °C

mm2mmmmmmΩ/km
0,500,210,82,540,1 
0,750,210,82,726,7 
1,000,210,82,820,0 
1,500,260,93,313,7
2,500,261,04,07,98

 

H05S-U

Znamionowy

przekrój żyły

Największa

dopuszczalna

średnica

drutu

Nominalna

grubość

ścianki izolacji

Nominalna

średnica zew.

przewodu

Max. rezystancja

żyły roboczej

w temp. 20 °C

mm2mmmmmmΩ/km
0,501 x 0,810,82,436,7
0,751 x 0,990,82,624,8 
1,001 x 1,150,82,718,2
1,501 x 1,380,93,212,2
2,501 x 1,801,03,77,56

Pozostałe przekroje, konstrukcje wg specyfikacji Klienta na zamówienie.

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji.
Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.