Przewody wysokotemperaturowe powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość występowania wysokich lub niskich temperatur, a także ich częstych zmian. W trudnych warukachtermicznych należy stosować przewody w specjalnych izolacjach żył min. takich jak fluoropolimery. Użycie nieodpowiednich izolacji może spowodować utratę parametrów przewodu, a instalacja może ulec uszkodzeniu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą.