European flag

Przewody chemoodporne

W miejscach, w których występuje duże prawdopodobieństwo działania substancji chemicznych, trzeba zastosowania specjalnych rozwiązań montażowych. Stworzona instalacja musi uwzględniać trudne warunki i być zaprojektowana w sposób gwarantujący jej niezawodne i bezpieczne działania. W tym przypadku niezastąpione są przewody chemoodporne, które znajdą zastosowanie w przypadku systemów elektrycznych, przemysłowych czy wentylacyjnych.

 

Producent przewodów chemoodpornych

Jako producent możemy Ci zaoferować wyroby, które sprostają najbardziej wygórowanym wymaganiom. Jesteśmy w stanie wykonać przewody chemoodporne na specjalne zamówienie, uwzględniające nawet niestandardowe parametry techniczne. Ponadto gwarantujemy, że nasze produkty spełniają najwyższe normy jakości i bezpieczeństwa.

Zapraszamy do zapoznania z pełnym asortymentem MG Wires. W sprzedaży mamy nie tylko przewody chemoodporne, ale także kable, które sprawdzą się w najtrudniejszych warunkach instalacyjnych.

Przewody chemoodporne – najwyższa jakość i bezpieczeństwo

W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór komponentów oraz osprzętu montażowego. Jako producent możemy Ci zaproponować dostęp do zaawansowanych technologicznie rozwiązań, dzięki którym stworzysz niezawodną instalację. W sprzedaży mamy produkty przystosowane do ekstremalnych warunków pracy takie jak przewody chemoodporne. Wykonane zostały ze specjalnie wyselekcjonowanych materiałów, dzięki którym są niepodatne na działanie substancji chemicznych oraz szkodliwych czynników zewnętrznych. Podczas procesu ich produkcji stale nadzorujemy każdy etap powstawania, co pozwala wyeliminować nawet minimalne odstępstwa od przyjętych norm. Oferowane przez nas przewody chemoodporne charakteryzują się:

  • antystatyczną konstrukcją,
  • odpornością na działanie gazów, olejów, rozpuszczalników paliw i substancji żrących,
  • wysoką wytrzymałością,
  • lekką i elastyczną konstrukcją,
  • niepodatnością na promieniowanie UV, wysokie temperatury oraz środki chemiczne,
  • możliwością dopasowania do projektu większości instalacji.

Jako producent przewodów elektrycznych zachęcamy również do sprawdzenia naszych przewodów solarnych oraz przewodów kompensacyjnych.

Przewody w izolacji fluoropolimerowej
Przewody fluoropolimerowe odporne są na następujące substancje chemiczne:

Kwas abietynowy
Ethyl exoate
Eter etylowy
Alkohol etylowy
Octan etylu
Cetan
Chlor
Chloroform
Kwas chlorosulfonowy
Kwas chromowy
Węglan etylu
Dibutyl
Eter metylowy
Formamid metylowy
Hydrazyna metylowa
Dioxane
Chlorek żelazowy
Fosforek żelaza
Esachloroetan
Bezwodnik octowy
Kwas octowy
Bromek etylenu
Glikol etylenowy
Wodorek akrylu
Octan allilowy
Metacrylacid allilowy
Chlorek glinowy
Kwas metanowy
Amoniak (płyn.)
Chlorek amonowy
Anilina
Benzyna
Chlorek benzenu
Benzonitryl
Alkohol benzylowy
Ołów
Borax
Brom
Octan butylu
Butyl
Metanol
Keton metylowo-etylowy
Kwas metylo-metakrylowy
Kwas metakrylowy
Naftalen fluorowy
Nitrobenzen fluorowy
Formaldehyd
Furan
Chlorek magnezowy Hydrazyna heksanowa Aceton
Fenon acetonowy
Rozpuszczalniki
Al kohol
N-oktadecylowy
Wodorotlenek sodowy
Chlorowodorek sodowy
Nadtlenek sodowy
Nitrobenzen niesyntetyczny
Nitrometan
Potas
Octan potasu
Wodorotlenek potasu
Chlorek wapniowy
Wodorosiarczyn węgla
Naftalen
Naphtole
N-Butylamina
2-nitrobutanol
Propanol 2-nitrometylowy
Oleje roślinne
Oleje zwierzęce
Ozon
Pięciochlorobenzamid
Etylen nadchloranowy
Nadmanganian
Fenol
Pięciochlorek fosforu
Kwas fosforowy
Kwas ftalowy
Pinen
Piperidine
Poliakrylonitryl
Pirydyna
Kwas azotowy
Kwas chlorowodorowy Siarka
Kwas siarkowy
Mydła
Chlorek cynawy
Tetratlenek azotu
Rtęć Środki czyszczące Tetrabromotan
Tetrachloretan
Trójelanolamina
Kwas trójchlorooctowy
Trójchloroetylen
Fosforan trójkrezolowy
Metakrylan winylu
Woda
Ponadtlenek wodoru
Xylol
Chlorek cynkowy
Cyklohexan Cyklohexanon
Woda morska
Kwas siarkowy (30%)
Olej transformatorowy
Paliwo turbinowe JP4

 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji. Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.