European flag

Przewody w izolacji bezhalogenowej do +125°C

Przewody bezhalogenowe MGWLSHF +125°C

Przewody bezhalogenowe MGWLSHF +90°C