European flag

Przewody H07S-K

Przewody jednożyłowe, bez powłoki w izolacji z gumy silikonowej nie zawierającej halogenów o niezmiennych właściwościach w miejscach, gdzie izolacja jest narażona na duże zmiany temperatury oraz wiele substancji chemicznych.

Norma: PN-HD 22.3, DIN VDE 0282-3, BS 6007

Charakterystyka:

  • Temperatura pracy: od -60°C do +180°C
  • Dopuszczalna temperatura przy zwarciu: +350°C
  • Wysoka elastyczność w niskich temeraturach
  • Wysoka temeratura zapłonu
  • Odporność na: tlen, ozon, tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, roztworów mydła, alkohole, rozcieńczone kwasy amonui, wodę morską
  • Napięcie pracy: 450/750V
  • Próba napięciowa: 2500V

Konstrukcja przewodu:

Żyła H07S-K: wielodrutowa z drutów miedzianych ocynowanych miękkich Cu-ETP1, klasa 5 wg PN-EN 60228
Izolacja: specjalna guma silikonowa typu EI2 wg EN 50363-1

H07S-K

 

Znamionowy przekrój żyły Największa dopuszczalna średnica drutu w żyle Nominalna grubość ścianki izolacji Nominalna średnica zew. przewodu Max. rezystancja żyły roboczej w temp. 20 °C
mm2 mm mm mm Ω/km
1,50 0,26 1,05 3,6 13,7
2,50 0,26 1,15 4,3 7,98

Pozostałe przekroje, konstrukcje wg specyfikacji Klienta na zamówienie.

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji.
Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.